Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1779

"JAROSLAW" provisional straight line on three singles Traugutt 25 gr. with upper sheet margins and additional franking on registered cover to Lwow, manuscript date "8/I 45" reverse with censorship mark, cover underpaid, signed Petriuk BPP and Piekut and certificate Maka (2020) Trzy znaczki z Trauguttem (Fi. 339) z górnymi marginesami + Fi.342 + Fi. 343 na liście poleconym wysłanym z Jarosławia do Lwowa. Stempel wierszowy "JAROSŁAW". Data nadania "8/I 45" dopisana ołówkiem. Stempel polecenia z dopisanym odręcznie numerem "320". Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej nr 180d. List opłacony niezgodnie z obowiązującą taryfą pocztową - brak adnotacji o dopłacie brakującej sumy przez adresata. Atest Z. MĄKA PZF (2020). Ciekawa destynacja listu - Lwów przed wojną należał do Polski, a po wojnie do Rosji. Czy w tej sytuacji we wrześniu 1944 roku list należy jeszcze traktować jako list krajowy, czy już jako list zagraniczny?