Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1774

"CHELM LUBELSKI 3 X 44" cds on Kosciuszko 50 gr. from lower sheet margin and cds alongside on cover to Lublin, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate MAK (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na liście wysłanym z Chełma Lubelskiego do Lublina. Datownik dwuobrączkowy "Chełm Lubelski A. 3 X 44". Atest Z. MĄKA PZF (2020)