Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1782

"Krasnystaw" on Dabrowski 1 zt. with additional franking Memorial Grunwald 50 gr. on registered cover (tear at top left and shortened at left) to Zwierzyniec nad Wieprzem, signed SCHMUTZ, PETRIUK BPP and PIEKUT (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Dąbrowskim (Fi. 341) + Fi. 343 na liście wysłanym z Krasnegostawu do Zwierzyńca nad Wieprzem jako przesyłka polecona. Datownik dwuobrączkowy z mostkiem "Krasnystaw c". Przedwojenny stempel polecenia "KRASNYSTAW" z dopisanym ręcznie numerem przesyłki "208". Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego koperta sprawia wrażenie przesyłki poleconej z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowana. W prawym dolnym rogu koperty także stempelek Eksperta "L. SCHMUTZ" i initials ołówkiem. Atest Z. MĄKA PZF (2020)