Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1793

"KROSNO" one line provisional mark on Traugutt 25 gr. on locally sent preprinted postcard (with partial text referring to 15/10.44) with vertical fold, stamp signed LSCHMUTZ with certificate (1996) and certificate Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na kartce pocztowejj wysłanej z Krosna jako przesyłka miejscowa. Stempel wierszowy "Krosno" o charakterze miejscownika. Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego kartka sprawia wrażenie przesyłki z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowana. Kartka zgięta w połowie. Obok znaczka stempelek Eksperta "L. SCHMUTZ" oraz dopisana ołówkiem liczba 17 i initials. Atest Z. MĄKA PZF (2020)