Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1792

"Krosno" single line provisional mark without date on Traugutt 25 gr. on preprinted postcard (vertical fold) with text referring to "15.10.44" sent to Antoni, signed on stamp level LSCHMUTZ with certificate (2001) with certificate Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na kartce pocztowejj wysłanej z Krosna do miejscowości Jedlicze. Stempel wierszowy "Krosno" o charakterze miejscownika. Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego kartka sprawia wrażenie przesyłki z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowana. Kartka zgięta w połowie. Obok znaczka stempelek Eksperta "L. SCHMUTZ" oraz dopisana ołówkiem cyfra 6 i initials. Atest Z. MĄKA PZF (2020)