Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1791

"KROSNO" single line provisional mark on Traugutt 25 gr. from top sheet margin on preprinted postcard (slight horizontal bend) containing date 19/8.44 adressed to Glawienka, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na kartce pocztowejj wysłanej z Krosna do miejscowości Gławienka. Stempel wierszowy "Krosno" o charakterze miejscownika. Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego kartka sprawia wrażenie przesyłki z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowana. Atest Z. MĄKA PZF (2020)