Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1787

"KROSNO" single line provisional mark on two Traugutt 25 gr. (one from right sheet margin) on cover to Jaroslaw, signed PETRIUK BPP, SCHMUTZ, PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Dwa znaczki z Trauguttem (Fi. 339) na kopercie listuj wysłanego z Krosna do Jarosławia. Stempel wierszowy "Krosno" o charakterze miejscownika. Na rewersie listu stempel cenzury wojskowej numer 180. Wzdłuż górnej krawędzi koperty, szczególnie na rewersie, ciemne zacieki prawdopodobnie od kleju. Gwarancja "J.Z. PIEKUT", "PETRIUK BPP" oraz "L. SCHMUTZ" i initials ołówkiem. Atest Z. MĄKA PZF (2020)