Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1770

"BLAZOW 05.3.45" cds on Kosciuszko 50 gr. with top sheet margin on postal stationery postal card (slight corner fault) sent from Blazowa Rzeszowska to unreadable location. Used after last date of validity (13 Feb. 1944), erased singature PETRIUK BPP, opinion Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) z górnym marginesem na poniemieckiej kartce pocztowej, sygnatura "StdW.II.44", wysłanej z Błażowej Rzeszowskiej. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "BLAZOWA a 05.3.45". Stempel cenzury wojskowej nr 178. Znaczek był oficjalnie w obiegu pocztowym do 13 lutego 1945 roku. Kartka niewątpliwie przeszła obieg pocztowy, o czym świadczy datownik pocztowy i stempel cenzury. Kartka sprawia wrażenie rzeczywistej przesyłki użytkowej i może być tak traktowana. Urwany lewy górny róg kartki. Liczne naderwania na górnej i prawej krawędzi kartki. Nieczytelna miejscowość przeznaczenia przesyłki. Opinia Z. MĄKA (2020)