Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1780

"JAROSLAW" provisional straight line on Traugutt 25gr. and Dabrowski 1 zt. on registered postcard (manuscript registration box with straight line JAROSLAW) dated 20.XII.1944 Turkowice, are very rarely seen straight line cancel of Jaroslaw, signed PETRIUK and PIEKUT with certificate (2001), certificate Wysocki (2020) Znaczek 25 gr z Trauguttem (Fi. 339) oraz 1 zł z Dąbrowskim (Fi. 341) na zamiejscowej poleconej kartce pocztowej (z wykorzystanej pookupacyjnej całostki GG Fi. Cp 9, z przekreślonymi odręcznie napisami niemieckimi) z Jarosławia do Turkowic. Łączny nominał 1,25 zł odpowiadał ówczesnej taryfie pocztowej za kartkę pocztową z usługą polecenia. Unieważnione prowizorycznym jednowierszowym stemplem JAROSŁAW o wymiarach 34 x 4 mm, w barwie czarnej (typ 107/3 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Prowizoryczny znak polecenia R/ 134 / z wkomponowanym stemplem miejsca nadania. Kartka została wypisana 20.XII.1944 roku. t. Atest M. WYSOCKI (2020)