Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1786

"KRASNYSTAW 5.XII.44" cds on Kosciuszko 50 gr. on cover to Lublin, signed PETRIUK and PIEKU with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek z serii „Wodzowie” 50 gr z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki na liście zamiejscowym z Kransegostawu do Lublina. Zastosowana opłata odpowiadała ówczesnej taryfie pocztowej za przesyłkę zwykłą do 20 g. Znaczek z pozycji 14. w 30 – znaczkowym arkuszu drukowym, unieważniony adaptowanym, pookupacyjnym, dwuobrączkowym stemplem Krasnystaw bez wyróżnika, o średnicy Ø 31 mm i datą 5 XII 44-12. Ten typ stempla w monografii Poczta Polska w 1944 roku oznaczony numerem 146/2. Stosunkowo późne użycie znaczka z Wodzami. Atest M. WYSOCKI (2020)