Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1794

"KROSNO" provisional incomplete date stamp "15. XI. 194" straight line on Traugutt 25 gr. and additional franking of two single Memorial Grunwald 50gr. on registerd postcard German field post type to Hyzne, censor mark on front, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 25 gr z Trauguttem (Fi. 339) oraz dwa znaczki 50 gr wydania moskiewskiego Goznak (Fi. 343) na zamiejscowej poleconej kartce pocztowej z Krosna do Hyżnego. Znaczek z pozycji 3.w 30 – znaczkowym arkuszu drukowym został unieważniony, podobnie jak dwa pozostałe znaczki, datownikiem biurowym odbitym w barwie czarnej z datą 15. XI. 194(4). Na awersie odbity w barwie czarnej prowizoryczny ramkowy znak polecenia R / Krosno / N˚194 a także ciemnogranatowy stempelek cenzury wojskowej typu 1 nr 172. Do wytworzenia tej całości posłużyła poniemiecka kartka poczty polowej (Feldpostkarte). t. Atest M. WYSOCKI (2020)