Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1789

"KROSNO" provisional straight line on Dabrowski 1 zt. and additional franking Eagle 25 gr. on registered cover (manual registration mark in red crayon) to Debica, back flap damaged signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 25 gr z Trauguttem (Fi. 339) oraz dwa znaczki 25 gr wydania moskiewskiego Goznak (Fi. 342) na zamiejscowym liście poleconym z Krosna do Dębicy. Znaczek z pozycji 14.w 30 – znaczkowym arkuszu drukowym unieważniony, podobnie jak dwa pozostałe znaczki, prowizorycznym jednowierszowym stemplem Krosno o wymiarach 20 x 4 mm (typ 150/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Prowizoryczny ramkowy znak polecenia R / Krosno / 14. Atest M. WYSOCKI (2020)