Eine Frage zu diesem Los stellen

Los 1797

"Krzywda 3.XI.44" manuscript on Kosciuszko 50 gr. and Dabrowski 1 zt. from upper sheet margin on registered cover (German registration label) to Lublin, backside censor mark in red, two archival holes on left, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Dwa znaczki wydania „Wodzowie”: 50 gr z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki – Fi 340 oraz 1 zł z wizerunkiem Jana Henryka Dabrowskiego Fi 341 na zamiejscowym poleconym liście z miejscowości Krzywda do Lublina. Znaczki unieważnione prowizorycznie odręcznym napisem czarnym atramentem Krzywda oraz dwukrotnie naniesioną datą 3.XI.44. Poniemiecka nalepka znaku polecenia blanco z odręcznym napisem Krzywda/4. Na rewersie stempelek cenzury wojskowej typu 1 nr 169 w barwie różowoczerwonej. Atest M. WYSOCKI (2020)