Ask about this item

Lot 1773

"Bychawka" framed provisional one line boxed mark 16/XII/44 in manuscript alongside on three vertical pairs with upper sheet margins Traugutt 25 gr. (2 on front, 1 on back) on registered cover (slightly short at left) with German type registration label to Lublin, on reverse arrival cds "LUBLIN 22 I 45" and censor mark, slightly stained, a very rare franking from a very small post office, signed PETRIUK BPP, LSCHMUTZ, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Sześć znaczków o nominale 25 gr z wizerunkiem Romualda Traugutta – Fi 339 na poleconym liscie zamiejscowym z Bychawki do Lublina. Łączny nominał 1,50 zł odpowiadał ówczesnej taryfie pocztowej za przesyłkę poleconą do 20 g. Unieważnione prowizorycznym, ramkowym, poniemieckim stemplem Bychawka o wymiarach 44x14 mm, odbitym w barwie ciemnofioletowej. W monografi Poczta Polska w 1944 roku ma nr 36/1. Znaczki na awersie z pozycji 3. i 8. oraz 5. i 10. w 30 - znaczkowym arkuszu drukowym. Na rewersie z pozycji 4. i 9. Odręczna data 16/XII/44. Poniemiecka nalepka polecenia R/ Bychawka/ über Lublin 2. Stempelek cenzury wojskowej typu 1 nr 162a. Stempel odbiorczy urzędu pocztowego Lublin 1 z wyróżnikiem g i datą 22 I 45-10 (okupacyjny, o średnicy Ø 24 – typ 173/1). Nieinspirowane przesyłki z użytkowego obiegu pocztowego z wykorzystaniem wielofrankatury 6 znaczków wydania „Wodzów” należą do największych rzadkości polskiej filatelistyki. Gwarancja L. SCHMUTZ. Atest M. WYSOCKI (2020)