375th Auction

16-21 November in Wiesbaden

Seiten

Los-Nr.1836

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"RUDNIK n. SANEM 29. IX. 44" cds on Traugutt 25 gr. with plate flaw "accent over O" and additional franking Eagle 25 gr. on decorative small sized local cover, signed PETRIUK BPP, PIETUK with certificate (2002) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 25 gr z Trauguttem (Fi. 339) oraz znaczek 25 gr wydania moskiewskiego Goznak (Fi. 342) na miejscowym liscie typu wizytowego z Rudnika n./Sanem. Znaczki unieważnione polskim, przedwojennym datownikiem Rudnik n. Sanem w wyróżnikiem * b * o średnicy Ø 28 mm z datą 29 IX 44 12, odbitym w barwie czarnej (typ 280/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Przesyłka nosi znamiona listu z inspiracji filatelistycznej. Znaczek Fi 339 pochodzi z pozycji 23. w 30- znaczkowym arkuszu drukowym i wykazuje błąd B4 w postaci plamki nad O w wyrazie POLSKA – tzw. PÓLSKA, poza tym został wydrukowany w rzadszej odmianie barwnej – cynobrowoczerwonej, która w katalogu Fischer t. I, 2020 przyjmuje klasyfikację 339h. t. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1837

Zustand

6

Katalog-Nr.340-41

Ausruf800 €
Zuschlagunverkauft
"RYKI" provisional boxed cancellation on 50 gr. Kosciuszko from lower sheet margin and Dabrowski 1 zt. on registered cover, German type registration mark with faint print "Ryki 440" to Lublin, censor mark on reverse, one back flap damaged and two archival holes on left, some water stains, signed PETRIUK BBP, L.SCHMUTZ, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Znaczki z serii „Wodzowie”: 50 gr z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki – Fi 340 oraz 1 zł oraz Jana Henryka Dabrowskiego Fi 341 na poleconym liście zamiejscowym z Ryk do Lublina, unieważnione prowizorycznym, jednowierszowym ramkowym stemplem RYKI, o wymiarach 39 x 15 mm (typ 284/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Naklejony poniemiecki znak polecenia blanco nr 440 z pieczatką miejscowości Ryki. Na rewersie stempelek cenzury wojskowej typu 1 nr 11 w barwie różowoczerwonej oraz fragment datownika odbiorczego Lublin 1 z wyróżnikiem „g” na uszkodzonym skrzydełku kopertyj. Gwarancja PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT i L. SCHMUTZ. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1838

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"RZESZOW 21 IX 44" cds on Kosciuszko 50 gr with upper sheet margin on local cover, part back flap missing, front with paper adhesive, signed Petriuk BPP and PIETUK with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na liście wysłanym z Rzeszowa jako zwykła przesyłka miejscowa. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "Rzeszów 1 21 IX 44". Nad znaczkiem fragment nieokreślonej nalepki. Górna krawędź koperty naderwana w dwóch miejscach, na rewersie oderwana górna część górnego skrzydełka koperty. Koperta zgięta w połowie. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1839

Zustand

6

Katalog-Nr.340-41

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"RZESZOW 7 XI 44" cds on Kosciuszko 50 gr. and Dabrowski 1 zt. (Top marginal stamp with margin stuck around the flap) on registered cover with German registration label to Rudnik, two archiving punch holes, reverse military censor mark, signed SCHMUTZ and Petriuk BPP, certificate Piekut (2001) and Maka (2020) Znaczki z Kościuszką (Fi. 340) i Dąbrowskim (Fi. 341) na liście wysłanym z Rzeszowa do Rudnika jako przesyłka polecona. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "Rzeszów 1 7 XI 44". Poniemiecka nalepka polecenia z numerem przesyłki "237". Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej nr 174. Koperta przedziurkowana wzdłuż dolnej krawędzi w sposób typowy dla celów archiwizacji. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1840

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf400 €
Zuschlagunverkauft
"RZESZOW 29.11.44" cds on Traugutt 25 gr. top sheet margin on preprinted notary postal card to Trzciana and returned to sender, military censor mark on front, card slightly stained on the right, signed PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na kartce pocztowej prywatnego nakładu, wysłanej z Rzeszowa do Trzciany i zwróconej nadawcy. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "Rzeszów 1 a 29.11.44". Stempel cenzury wojskowej numer 176a. Kartka przebarwiona po prawej stronie awersu. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1841

Zustand

6

Katalog-Nr.341 a.o.

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"RZESZOW 01.12.44" cds on Dabrowski 1 zt. with lower sheet margin and additional franking Memorial Grunwald 50 gr. on registered cover (manuscript boxed registration mark ) to Przeworsk, censor mark on reverse, slight cover damage bottom right, signed PIEKUT with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek z serii „Wodzowie” 1 zł z wizerunkiem Jana Henryka Dąbrowskiego – Fi 341 oraz znaczek wydania moskiewskiego Goznak 50 gr – Fi 343 na zamiejscowym liście poleconym z Rzeszowa do Przeworska. Znaczki unieważnione dwuobrączkowym, przedwojennym datownikiem Rzeszów 1 o średnicy Ø 29 mm z wyróżnikiem a oraz datą 01.12.44 - 12 (typ 290/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Prowizoryczny, odręcznie naniesiony ołówkiem kopiowym, znak polecenia R 18 Rzeszów. Na rewersie stempelek cenzury wojskowej typu 1 z numerem cenzora 178 b. Znaczek 1 zł z 27. pozycji w arkuszu. Częściowe oberwanie koperty z prawej strony. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1842

Zustand

6

Katalog-Nr.341 a.o.

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"RZESOW 03.12.44" cds on Dabrowski 1 zt. and additional definitives 25 gr. Eagle issue on registered letter to Tarnobrzeg, on reverse cesnor mark, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Dąbrowskim (Fi. 339) i parka pozioma znaczków Fi. 342 na kopercie listu wysłanego z Rzeszowa do Tarnobrzegu jako przesyłka polecona. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "Rzeszów 1 a 3.12.44". Znak polecenia wykonany odręcznie. Na rewersie koperty stempel cenzury numer 175. Koperta otwarta wzdłuż górnej krawędzi. Na rewersie doklejone górne skrzydełko koperty zaadoptowane z innej koperty. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1843

Zustand

6

Katalog-Nr.341 a.o.

Ausruf900 €
Zuschlagunverkauft
"Sandomierz" provisional rubber stamp with "22. Nov. 1944" German type date stamp alongside on Dabrowski 1 zt. and additional franking Memorial Grunwald 50 gr. on registered cover (boxed registration mark in manuscript red and Sandomierz rubber stamp) to Bialystok, censor mark on reverse, signedPETRIUK BPP, signed PIEKUT with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek z serii „Wodzowie” 1 zł z wizerunkiem Jana Henryka Dąbrowskiego – Fi 341 oraz znaczek wydania moskiewskiego Goznak 50 gr – Fi 343 na zamiejscowym liście poleconym z Sandomierza do Białegostoku. Znaczki unieważnione prowizorycznym, jednowierszowym gumowym stemplem Sandomierz o wymiarach 27 x 4 mm (typ 291/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”) oraz poniemieckim datownikiem biurowym z datą nadania przesyłki 22. NOV. 1944. Znaczek o nominale 1 zł pochodzi z 17. pola w 30 - znaczkowym arkuszu drukowym. Odręcznie naniesiony czerwoną kredką, znak polecenia ze stemplem Sandomierz z numerem nadania”27”. Na rewersie fragment stempelka cenzury wojskowej typu 1- brakująca część z numerem cenzora została oderwana. Gwarancja S. PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1844

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"Sandomierz 21. Dez. 1944" provisional rubber stamp with German date stamp on Kosciuszko 50 gr. with lower sheet margin on refolded cover to Lublin, censor mark on back side, manuscript date markings on front, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek z serii „Wodzowie” 50 gr z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki (Fi. 381) na liście zamiejscowym z Sandomierza do Lublina. Znaczek, pochodzacy z pozycji 28. w 30 – znaczkowym arkuszu, unieważniony prowizorycznym jednowierszowym, gumowym stemplem Sandomierz o wymiarach 27 x 4 mm (typ 291/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”), oraz poniemieckim datownikiem biurowym z datą 21 Dez. 1944. Stempelek cenzury wojskowej typu 1 z numerem cenzora 93. Sama koperta została przenicowana z firmowej koperty z okresu okupacji. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1845

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"SANOK" boxed provisional mark on Kosciuszko 50 gr. with upper sheet margin on neat cover to Lesko, top back flap missing, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 50 gr z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego z Sanoka do Leska. Znaczek z pozycji 1. w 30 – znaczkowym arkuszu, w barwie zielonej (odmiana b), unieważniony prowizorycznym, ramkowym stemplem Sanok o wymiarach 31 x 19 mm (typ 293/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Ubytek tylnej klapy koperty. Gwarancja S. PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1846

Zustand

Katalog-Nr.339

AusrufGebot
Zuschlag70 €
"Siedlce e 18 IX 44" on vertical pair Traugutt 25 gr., certificate Maka (2020) Pionowa parka znaczków z Trauguttem (Fi. 339). Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "Siedlce e 18 IX 44". Atest Z. MĄKA (2020)
Los-Nr.1847

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"SIEDLCE 30 IX 44" cds on Kosciuszko 50 gr. on cover to Lublin, two small tears on top, some staining on front, reverse military censor mark and postal mark, signed PETRIUK BPP, PIETUK with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego z Siedlec do Lublina. Adresem zwrotnym nadawcy jest poczta polowa. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "Siedlce e 30 IX 44". Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej numer 80. Koperta rozcieta wzdłuż prawej krwędzi, naddarta w dwóch miejscach na górnej krawędzi. Po obu stronach koperty widoczne liczne, niewielkie jasnobrązowe plamy. Atest Z. MĄKA PZF (2020). Walor do kolekcji militaria.
Los-Nr.1848

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"SIEDLCE 21 X 44" cds on Kosciuszko 50 gr. with additional cds alongside on cover to Trzebieszow, on reverse military censor in red, signed SCHMUTZ, certificate Piekut (2001) and Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego z Siedlec do Trzebieszowa. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "Siedlce e 21 X 44". Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej numer 14. Wzdłuż lewej krawędzi koperty ślady zaklejenia koperty przez cenzurę. W prawym dolnym rogu koperty stempelek Eksperta "L. SCHMUTZ" i initials ołówkiem. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1849

Zustand

3 5

Katalog-Nr.339

AusrufGebot
Zuschlag50 €
"SLIEDLCE 12 X 44" cds on Traugutt 25 gr. on piece, certificate Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na wycinku. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "Siedlce e 12 X 44". Atest Z. MĄKA (2020)
Los-Nr.1850

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf700 €
Zuschlagunverkauft
"SIEDLCE 28 XII 44" cds on two Traugutt 25 gr. from the left sheet margin on folded letter to Sanok, on reverse military censor mark, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Dwa znaczki z Trauguttem (Fi. 339) na sklejonej z papieru kopercie listu wysłanego z Siedlec do Sanoka. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "Siedlce e 28 XII 44". Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej nr 167a. Niewielkie zamazania klejem po obu stronach koperty. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1851

Zustand

Katalog-Nr.341

AusrufGebot
Zuschlag50 €
"SOKOLKA 28.10.44(?)" cds on Dabrowski 1 zt. , certificate Wysnocki (2020) Znaczek o nominale 1 zł z wizerunkiem Jana Henryka Dąbrowskiego unieważniony polskim, przedwojennym, okragłym datownikiem Sokółka z wyróżnikiem „c” o średnicy Ø 29, ze słabo czytelną datą 28.10..44 (?), odbitym w kolorze czarnym. W monografii „Poczta Polska w 1944 roku” oznaczony jest numerem 308/1. Pochodzi z 16. pola w 30 – znaczkowym arkuszu drukarskim, odmiana „c”– ciemnoniebieska (Fischer 2020 - nr 341c). Atest i gwarancja M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1852

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"SOKOLOW / PODLASKI / 12 GRUD 1944" provisional three line on Kosciuszko 50 gr. with upper sheet margin on cover to Lublin, censor mark on reverse, slight imperfections on top, discolouring on the right and back flap dmaged,signed PETRIUK BPP, L.SCHMUTZ, certificate Piekut (2001) and certificate Wysnocki (2020) Znaczek 50 gr z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego z Sokołowa Podlaskiego do Lublina. Znaczek z pozycji 1. w 30 – znaczkowym arkuszu unieważniony prowizorycznym, dwuwierszowym stemplem Sokołów Podlaski o wymiarach 37 x 17 mm (typ 306/2 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”) wraz z uzupełniającym kasowanie datownikiem biurowym z datą 12 GRUD 1944. Ponadto w lewym dolnym rogu znajduje się pieczątka nadawcy Rejon Kontroli Skarbowej / w Sokołowie. Na rewersie stempelek cenzury wojskowej typu 1 z numerem cenzora 8B. Oderwany fragment tylnej klapy koperty. Gwarancja S. PETRIUK BPP, L. SCHMUTZ. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1853

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"STALOWA WOLA 31.1.44" cds (year not changed to "45") on Kosciuszko 50 gr. on underpaid letter to Nisku, taxed by Pencil manuscript "T 1 zt" (50 gr. missing fee plus 50 gr. postage due), censor mark on reverse, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 50 gr z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego ze Stalowej Woli do Niska. Unieważniony poniemieckim okupacyjnym datownikiem Stalowa Wola 1 z wyróżnikiem a, o średnicy Ø 28 mm i datą 31.1.44-12 (pozostałe napisy niemieckie zostały usunięte z datownika). W monografii „Poczta Polska w 1944 roku” sklasyfikowany jako typ 311/1. Kasujący datownik ma nieprzestawioną cyfrę roku – zamiast 4 powinno być 5. W konsekwencji na przesyłce widnieje uzasadnione, odręcznie naniesione ołówkiem chemicznym, oznaczenie T 1 zł, nakazujące pobranie dopłaty, w wyniku niedostatecznie opłaconego listu, gdyż za cover do wagi 20 g od 01.01. 1945 roku obowiązywało porto w wysokości 1 zł. Zastosowano standardowo podwójną karną stawkę brakującej opłaty. Na rewersie stempel cenzora typ 1 nr 178 . Znaczki z serii „Wodzów”, wprowadzone do obiegu pocztowego 07-08.09.1944 roku dość szybko zostały rozsprzedane i ich nakład wyczerpał się praktycznie w IV Q 1944 r. Spotykane na użytkowej korespondencji w miesiącach styczeń i luty 1945 (wycofane z obiegu 13.02.1945) należą do szczególnych rzadkości. Stan waloru średni, z uszkodzeniem koperty w górnej części powstałej po oderwaniu naklejonego skrawka papieru, przysłaniajacego firmowy napis. Gwarancja S. PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1854

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf700 €
Zuschlagunverkauft
"SUSIEC" and "18 WRZ (Sept.) 1944" provisonal rubber stamps on Kosciuszko 50 gr. on cover sent to Brzozow near Sanok, on reverse owner's marking, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2001), certificate Wysocki (2020) Znaczek 50 gr z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego z Suśca do Brzozowa k/ Sanoka. Unieważniony prowizorycznym jednowierszowym stemplem Susiec o wymiarach 17 x 3,5 mm oraz datownikiem biurowym z datą nadania przesyłki 18 WRZ. 1944 (typ 325/1 wg monografii Poczta Polska w 1944 roku). Oba elementy zostały odbite w barwie fioletowej. Znaczek z 28. pola w 30 - znaczkowym arkuszu drukowym. Na rewersie stempelek własnościowy (?) K.MIEZIN. Gwarancja S. PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT. Atest M. WYSOCKI (2020)  
Los-Nr.1855

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf400 €
Zuschlagunverkauft
"TARNOBRZEG 22.11.44" cds on Kosciuszko 50 gr. on cover to Jaroslav, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 50 gr z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie zamiejscowego listu wysłanego z Tarnobrzegu do Jarosławia. Unieważniony adaptowanym poniemieckim datownikiem o średnicy Ø 28 mm z wyróżnikiem „a” i z datą 22.11.44 - typ 343/2 wg monografii Poczta Polska w 1944 roku, gdzie błędnie został opisany jako polski datownik przedwojenny. Koperta z zagnieceniami. Gwarancja S. PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1856

Zustand

6

Katalog-Nr.341 a.o.

Ausruf700 €
Zuschlagunverkauft
"Terespol nad Bugem 18/XII/44" manuscript on Dabrowski 1 zt. with additional two Eagle 25gr. on registered (mark in manuscript) envelope to Biala Podlaska, reverse censor mark and cds "BIALA PODLASKA 23/XII/1944" as arrival mark, torn punches on the right and front of cover discoloured, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2000) and certificate Maka (2020) Znaczek z Dąbrowskim (Fi. 341) i dwa znaczki Fi. 342 na kopercie listu wysłanego z Terespola nad Bugiem do Białej Podlaskiej jako przesyłka polecona. Znaczki unieważnione 18 grudnia 1944 roku odręcznie. Znak polecenia wykonany odręcznie. Na rewersie koperty stempel cenzury numer 166a i datownik odbiorczy dwuobrączkowy z mostkiem tzw. typu lubelskiego OL "BIAŁA PODLASKA a" z wpisaną odręcznie datą 23 XII 1944. Koperta rozklejona. Wzdłuż lewej krawędzi koperty ślady po dwóch rozerwanych otworach typowych dla archiwizacji. Awers listu mocno przebarwiony. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1857

Zustand

6

Katalog-Nr.340-41

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"TOMASZOW LUBELSKI" provisional mark on Kosciuszko 50 gr. and Dabrowski 1 zt. on reverse of registered cover dated 17. November (1944) to Warsaw, military censor mark applied on back side, signed PETRIUK BPP, LSCHMUTZ, PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) i z Dąbrowskim (Fi. 341) na rewersie koperty listu poleconego, wysłanego 17 listopada 1944 roku z Tomaszowa Lubelskiego do Warszawy. Znaczki unieważnione jednowierszowym stemplem "Tomaszów Lub." o charakterze miejscownika. Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej numer 8. Na kopercie brak znaku polecenia. Gwarancja "L. SCHMUTZ" i initials ołówkiem. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1858

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"TOMASZOW LUBELSKI" provisional rubber mark on Kosciuszko 50 gr. with manuscript 18/IX-4 alongside on cover to Zamosc, signed PETRIUK BPP, PIETUK with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego 18 września 1944 roku z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. Stempel jednowierszowy "Tomaszów Lub." o charakterze miejscownika. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1859

Zustand

6

Katalog-Nr.340

AusrufGebot
Zuschlag50 €
"(Tomaszow) Lub." provisional stamp on Kosciuszko 50 gr., only two strikes known, certificate Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340). Stempel jednowierszowy "Tomaszów Lub." o charakterze miejscownika. Atest Z. MĄKA (2020)
Los-Nr.1860

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"TRYNCZA" provisional mark on Kosciuszko 50 gr. with part of right sheet margin on window envelope, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie "z okienkiem" listu wysłanego z miejscowości Tryńcza. Stempel jednowierszowy "Tryńcza" o charakterze miejscownika. Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego list sprawia wrażenie przesyłki z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowany. Zamazane napisy niemieckie na kopercie. Koperta przedziurkowana wzdłuż lewej krawędzi w sposób typowy dla celów archiwizacji. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1861

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf700 €
Zuschlagunverkauft
"WARSZAWA 2 27.11.44" cds on Kosciuszko 50 gr. with upper sheet margin on letter to Lublin, censor mark on reverse, Small inscision in upper margin of the cover, far from imprints or adhesive. Despite the two certificates and the enclosed collectors album page stating that the cds is WARSZAW 04 we come to the conclusion that it is WARSZAW 2. Notwithstanding a very rare if not UNIQUE usage of this stamp in Warsaw. Signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2002) and certificate WYSOCKI (2020) Znaczek 50 gr z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego z prawobrzeżnej Warszawy do Lublina. Unieważniony poniemieckim (GG) datownikiem jednoobrączkowym Warszawa 04 o średnicy Ø 24 mm z wyróżnikiem „c” ze słabo czytelną datą 27.11.44 ? - typ 362/1 .Urząd pocztowy Warszawa 4 został uruchomiony w prawobrzeżnej dzielnicy Praga-Północ w połowie września 1944 r., początkowo w przedwojennej lokalizacji przy ul. Brukowej 28. Zaprowadzono tam służbę doręczeń dla całej wyzwolonej dzielnicy. Po zbombardowaniu budynku poczty pod koniec miesiąca, urząd został przeniesiony na Targówek do UP Warszawa 24 przy ul. Radzymińskiej 102, kontynuując po połączeniu jako UP Warszawa 4 rolę jednostki zbiorczej wszystkich praskich urzędów pocztowych. Na rewersie stempelek cenzury wojskowej typu 2a nr 217. Gwarancja S. PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1862

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf1.800 €
Zuschlagunverkauft
"Warszawa 26" on Kosciuszko 50 gr. in horizontal pair from top sheet margin and manuscript "30/I 45" alongside on cover to Trzebieszow near Lukow, military censor mark on reverse,signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Maka (2020) Pozioma parka znaczków z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego 30 stycznia 1945 roku z Warszawy do Trzebieszowa koło Łukowa. Stempel jednowierszowy "Warszawa 26". Data nadania dopisana odręcznie. Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej numer 169. Atest Z. MĄKA PZF (2020). Późny okres stosowania znaczków z "Wodzami". Parka z górnym marginesem znaczków nr kat. Fi. 340 bardzo rzadko spotykana na korespondencji. Nietypowe dla "Wodzów" miejsce nadania listu.
Los-Nr.1863

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"WLODAWA 21.......?" pre-war cancelation without place name on Kosciuszko 50 gr. with lower sheet margin on cover to Lublin, place of origin defined using the sender's address, signed E.KRAWCZYK and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 50 gr z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie zamiejscowego listu wysłanego z Włodawy do Lublina. Unieważniony prowizorycznym, przedwojennym beztekstowym (usunięta nazwa urzędu pocztowego) datownikiem o średnicy Ø 28 mm z nieczytelną datą (typ 374/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Oprócz charakterystycznej, zgrawerowanej górnej części datownika, w dolnym fragmencie występuje sześcioramienna gwiazdka. Znaczek z poz. 29 w arkuszu drukowym. Gwarancja S. PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT oraz E. KRAWCZYK. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1864

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf700 €
Zuschlagunverkauft
"ZABLUDOW 21.IX.1944" cds on Kosciuszko 50 gr. on letter to Lublin, censor mark on reverse, cover slightly shortened on left, signed PETRIUK BPP, L.SCHMUTZ, PIEKUT with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 50 gr z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie zamiejscowego listu wysłanego z Zabłudowa do Lublina. Unieważniony dnia 21.X.1944 r. polskim przedwojennym datownikiem „Zabłudów” o średnicy Ø 28 mm. Sam marginesowy znaczek, pochodzi z 29. pozycji w arkuszu drukowym. Na rewersie STEMPELEK cenzora typ 1 nr 11 w barwie szaroniebieskiej. Pionowy ślad zagięcia koperty. Gwarancja S. PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT oraz L. SCHMUTZ. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1865

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"ZAMOSC 14IX.4" cds on Kosciuszko 50 gr. on local cover, identical cds alongside, cover discoloured, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 50 gr z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie miejscowego listu wysłanego z Zamościa. Unieważniony polskim przedwojennym, metalowym datownikiem „Zamość” o średnicy Ø 28 mm z wyróżnikiem *d* (typ 394/1 wg monografii Poczta Polska w 1944 roku) i datą „14 IX 4.” (4), oddbitym w barwie czarnej powtórnie poza znaczkiem. Zwraca uwagę charakterystyczny brak drugiej cyfry „4” w dacie określenia roku. Z porównywalnej dokumentacji pocztowej tego okresu taki brak cyfry „4” występuje na tym datowniku w miesiącach sierpień i wrzesień 1944 roku. Gwarancja S. PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1866

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"ZAMOSC 19IX.4" cds on Kosciuszko 50 gr. with upper sheet margin on cover to Lublin, identical cds alongside, cover discoloured, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 50 gr z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie zamiejscowego listu wysłanego z Zamościa do Lublina. Unieważniony polskim przedwojennym, metalowym datownikiem „Zamość” o średnicy Ø 28 mm z wyróżnikiem *d* (typ 394/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”) i datą „19 XI 4.”, oddbitym powtórnie poza znaczkiem. Zwraca uwagę charakterystyczny brak drugiej cyfry „4” w dacie określenia roku. Z porównywalnej dokumentacji pocztowej tego okresu taki brak cyfry „4” występuje na tym datowniku w miesiącach sierpień i wrześień 1944 roku. Nad marginesowym znaczkiem (2-ga pozycja w arkuszu drukowym) niewielkie ślady nadmiaru kleju, użytego do jego naklejenia (znaczki tego wydania nie były gumowane). Gwarancja S. PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1867

Zustand

6

Katalog-Nr.341 a.o.

Ausruf700 €
Zuschlag700 €
"ZAMOSC 4 XI 44" cds on Dabrowski 1 zt. from top right sheet corner and additional franking Memorial 50 gr. on "Ekspress" cover to Międzyrzecz Podlaski, identical cds alongside, a very rare usage on express cover, signed PETRIUK BPP, LSCHMUTZ, PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Dąbrowskim (Fi. 341) + Fi. 343 na kopercie listu wysłanego z Zamościa do Międzyrzeca Podlaskiego.. Datownik dwuobrączkowy z mostkiem "Zamość d 4 XI 44". Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej numer 13 oraz jednowierszowy stempel "Międzyrzec Podlaski" o charakterze miejscownika. Gwarancja "J.Z. PIEKUT", "PETRIUK BPP" oraz "L. SCHMUTZ" i initials ołówkiem.. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1868

Zustand

6

Katalog-Nr.340 a.o.

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"ZARZECZE / Jaroslawia" provisional one line mark on Kosciuszko 50 gr. and "2XI 1944" date mark alongside on registered cover to Rzeszow, on reverse two pairs Eagle 25 gr. also obliterated by provisional "ZARZECZE / Jaroslawia" and military censor mark, signed PETRIUK BPP,PIEKUT with certificate (2000) and certificate Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) i dwie poziome parki znaczków Fi. 342 na sklejonej z papieru kopercie listu poleconego, wysłanego z Zarzecza koło Jarosławia do Rzeszowa. Stempel jednowierszowy "Zarzecze k/ Jarosławia" o charakterze miejscownika. Prowizoryczny stempel polecenia "Zarzecze k/Jarosławia" z wpisanym odręcznie numerem przesyłki "3". Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej, numer poza kopertą. Atest Z. MĄKA PZF (2020). List przesyłany między znanymi polskimi filatelistami nosi cechy przesyłki o charakterze filatelistycznym.
Los-Nr.1869

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"ZARZECZE k/ Jaroslawia 28 XII 1944" provisional two-line mark on Kosciuszko 50 gr. on cover to Rzeszow, fine, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego 28 grudnia 1944 roku z Zarzecza koło Jarosławia do Rzeszowa. Stempel jednowierszowy "Zarzecze k/ Jarosławia" o charakterze miejscownika. Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego list sprawia wrażenie przesyłki z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowany. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1870

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf800 €
Zuschlagunverkauft
"Zoikiewka 13IX44" cds without place name on Kusciszko 50 gr. with lower sheet margin and identical cds alongside (with manuscript inscription of place name "Zoikiewka") to Lublin, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 50 gr z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie zamiejscowego listu wysłanego z Żółkiewki do Lublina. Unieważniony polskim przedwojennym przerobionym datownikiem o średnicy Ø 24 mm i datą 18 IX 44. Obok znaczka taki sam datownik odbity jest powtórnie, z odręcznie dopisaną atramentem nazwą placówki pocztowej Żółkiewka (typ 403/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Gwarancja S. PETRIUK BPP, J.Z. PIEKUT. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1871

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf600 €
Zuschlag600 €
Soviet field post stamp on Traugutt 25 gr. on postcard (slight vertical bend) dated October 21, 1944 (?) from field post 83975 to field post 53323 "K", signed PETRIUK BPP, L SCHMUTZ and certificate Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na kartce pocztowej poczty polowej, wysłanej 21 października 1944 roku (?) z poczty polowej 83975 do poczty polowej 83323"K". Radziecki datownik poczty polowej niewyraźnie odbity. Stempel cenzury wojskowej numer 28. Kartka jest zgięta w połowie. Na rewersie część tekstu zamazana - prawdopodobnie interwencja cenzury. Gwarancja "L. SCHMUTZ" i initials ołówkiem.

Seiten