375th Auction

16-21 November in Wiesbaden

Seiten

Los-Nr.1764

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf600 €
Zuschlag650 €
"BELZYCE 8.9.44" cds on Traugutt 25 gr. on hand made postcard to Bialystok, signed PETRIUK BPP and L. SCHMUTZ, certificate PIEKUT (2002) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 25 gr z Trauguttem (Fi. 339) na przesyłce pocztowej w formie prowizorycznej, własnoręcznie wytworzonej z papieru pakowego kartki z Bełżyc do Białegostoku. Znaczek unieważniony okupacyjnym adaptowanym dwuobrączkowym datownikiem Belzyce o średnicy Ø 28 mm z wyróżnikiem "a" i datą „8.9.44 -7”. To drugi dzień faktycznego obiegu tego wydania. Kartka, o bezsprzecznie obiegowym i użytkowym charakterze, opłacona została zgodnie z obowiązującą wówczas taryfą pocztową dla tego rodzaju przesyłek (25 gr w okresie 1.08.1944 – 31.12.1944). Na awersie kartki widnieje odbity w barwie czerwonej fragment stempelka cenzury wojskowej. Gwarancja L. Schmutz. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1765

Zustand

Katalog-Nr.340

AusrufGebot
Zuschlag40 €
"Biala Podlaska" on Kosciuszko 50 gr., certificate Wysocki (2020) Znaczek na wycinku o nominale 50 gr wydania „Wodzowie” z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki (Fi. 340). Znaczek faktycznie wprowadzony do obiegu 8 września 1944 r. i według ówczesnej taryfy pocztowej miał służyć jako opłata za list zwykły do 20 g. Unieważniony prowizorycznym, jednowierszowym kauczukowym stemplem „Biała – Podlaska”, odbitym w barwie fioletowej (typ 16/2 wg monografii Poczta Polska w 1944 roku) o wymiarach 38 x 4,5 mm. Na przedmiotowym znaczku widnieje tylko drugi człon nazwy miejscowości – „(…) – Podlaska”. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1766

Zustand

6

Katalog-Nr.341 a.o.

Ausruf700 €
Zuschlagunverkauft
"BIALYSTOK TLF. TLG. 30 X 44" cds on Dabrowski 1zt. with additional franking Eagle 25 gr. on registered postcard to Lublin, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Znaczek z serii „Wodzowie” 1 zł z wizerunkiem Jana Henryka Dąbrowskiego – Fi 341 oraz znaczek wydania moskiewskiego Goznak 25 gr – Fi 342 na poleconej kartce pocztowej (z wykorzystanej poniemieckiej całostki GG ) z Białegostoku do Lublina. Łączny nominał 1,25 zł odpowiadał ówczesnej taryfie pocztowej za kartkę pocztową z usługą polecenia. Znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem o średnicy Ø 24 mm TLF. TLg. Białystok z wyróżnikiem b i datą 30.X.44 - 0 (typ 22/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Na awersie kartki odbity w barwie fioletowej przedwojenny ramkowy znak polecenia R / Białystok / oraz stempelek cenzury wojskowej typu 1 z numerem cenzora 14. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1767

Zustand

6

Katalog-Nr.341 a.o.

Ausruf900 €
Zuschlag900 €
"BIALYSTOK TLF. TLG. 14.XI.44" cds on Dabrowski 1zt. with additional franking Memorial Grunwald 50 gr. and cds alongside on registered cover (small tears on bottom) with local registration mark to Lancut, censor mark on reverse, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek z serii „Wodzowie” 1 zł z wizerunkiem Jana Henryka Dąbrowskiego – Fi 341 oraz znaczek wydania moskiewskiego Goznak 50 gr – Fi 343 na poleconym liście zamiejscowym z Białegostoku do Łańcuta. Znaczki unieważnione polskim, przedwojennym datownikiem o średnicy Ø 24 mm TLF. TLg. Białystok z wyróżnikiem b i datą 14.XI.44 - 0 (typ 22/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Na awersie fioletowy stempelek cenzury wojskowej typu 1 z numerem cenzora 182. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1768

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"Bilgoraj" one line provisional mark on Traugutt 25 gr. on private picture postcard to Lublin dated 29.XII.44, some gum traces around stamp, signed PETRIUK BPP and LSCHMUTZ, certificate PIEKUT (2001) and Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na pocztówce wysłanej z Biłgoraja do Czechowa Górnego. Stempel wierszowy "Biłgoraj" o charakterze miejscownika. Stempel cenzury wojskowej numer 14. Treść kartki nieco wypłowiała. Wokół znaczka zacieki kleju. Gwarancja "PETRIUK BPP" oraz "L. SCHMUTZ" i initials ołówkiem. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1769

Zustand

Katalog-Nr.340

AusrufGebot
Zuschlag60 €
"BILGORAJ" provisinal rubber mark on Kosciuszko 50 gr., certificate Wysocki (2020) Znaczek 50 gr wydania „Wodzowie” z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki (Fi. 340b), unieważniony jednowierszowym stemplem Biłgoraj o wymiarach 28 x 5 mm, odbitym w barwie fioletowej. W monografii „Poczta Polska w 1944 roku” oznaczony numerem 24/2. Pochodzi z 14. pola w 30 – znaczkowym arkuszu drukarskim i posiada standardową miarę ząbkowania ZL 11 ½. Wzajemne położenie i sposób ząbkowania poziomego i pionowego wskazuje, że przynależy do sektora B (ząbkowanie poziome, w przeciwieństwie do pionowego, zostało wykonane od strony niezadrukowanej). Gwarancja CZ. DANOWSKI I M. WYSOCKI
Los-Nr.1770

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"BLAZOW 05.3.45" cds on Kosciuszko 50 gr. with top sheet margin on postal stationery postal card (slight corner fault) sent from Blazowa Rzeszowska to unreadable location. Used after last date of validity (13 Feb. 1944), erased singature PETRIUK BPP, opinion Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) z górnym marginesem na poniemieckiej kartce pocztowej, sygnatura "StdW.II.44", wysłanej z Błażowej Rzeszowskiej. Datownik dwuobrączkowy z poprzeczką "BLAZOWA a 05.3.45". Stempel cenzury wojskowej nr 178. Znaczek był oficjalnie w obiegu pocztowym do 13 lutego 1945 roku. Kartka niewątpliwie przeszła obieg pocztowy, o czym świadczy datownik pocztowy i stempel cenzury. Kartka sprawia wrażenie rzeczywistej przesyłki użytkowej i może być tak traktowana. Urwany lewy górny róg kartki. Liczne naderwania na górnej i prawej krawędzi kartki. Nieczytelna miejscowość przeznaczenia przesyłki. Opinia Z. MĄKA (2020)  
Los-Nr.1771

Zustand

6

Katalog-Nr.341 a.o.

Ausruf800 €
Zuschlagunverkauft
"BYCHAWA a" with illegible date on Dabrowski 1 zt. with upper sheet margin and additional franking Memorial 50 gr. on backside of registered (manuscript R/14 in blue on front) cover to Lublin, censor mark alongside, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020)  Znaczek na wycinku o nominale 50 gr wydania „Wodzowie” z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki (Fi. 340). Znaczek faktycznie wprowadzony do obiegu 8 września 1944 r. i według ówczesnej taryfy pocztowej miał służyć jako opłata za list zwykły do 20 g. Unieważniony poniemieckim, dwuobrączkowym datownikiem Bychawa o średnicy Ø 28 mm, z wyróżnikiem b z datą 23.9.44.--8. W monografii „Poczta Polska w 1944 roku” oznaczony jest numerem 35/2. Pochodzi z 23. pola w 30 – znaczkowym arkuszu drukarskim. Odmian „a”– jasnozielona (Fischer 2020 - nr 340 a). Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1772

Zustand

5

Katalog-Nr.340

AusrufGebot
Zuschlag70 €
"BYCHAWKA 23.3.44" cds on Kosciuszko 50 gr. on piece, certificate Wysocki (2020) Znaczek na wycinku o nominale 50 gr wydania „Wodzowie” z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki (Fi. 340). Znaczek faktycznie wprowadzony do obiegu 8 września 1944 r. i według ówczesnej taryfy pocztowej miał służyć jako opłata za list zwykły do 20 g. Unieważniony poniemieckim, dwuobrączkowym datownikiem Bychawa o średnicy Ø 28 mm, z wyróżnikiem b z datą 23.9.44.--8. W monografii „Poczta Polska w 1944 roku” oznaczony jest numerem 35/2. Pochodzi z 23. pola w 30 – znaczkowym arkuszu drukarskim. Odmian „a”– jasnozielona (Fischer 2020 - nr 340 a). Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1773

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf3.000 €
Zuschlag3.600 €
"Bychawka" framed provisional one line boxed mark 16/XII/44 in manuscript alongside on three vertical pairs with upper sheet margins Traugutt 25 gr. (2 on front, 1 on back) on registered cover (slightly short at left) with German type registration label to Lublin, on reverse arrival cds "LUBLIN 22 I 45" and censor mark, slightly stained, a very rare franking from a very small post office, signed PETRIUK BPP, LSCHMUTZ, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Sześć znaczków o nominale 25 gr z wizerunkiem Romualda Traugutta – Fi 339 na poleconym liscie zamiejscowym z Bychawki do Lublina. Łączny nominał 1,50 zł odpowiadał ówczesnej taryfie pocztowej za przesyłkę poleconą do 20 g. Unieważnione prowizorycznym, ramkowym, poniemieckim stemplem Bychawka o wymiarach 44x14 mm, odbitym w barwie ciemnofioletowej. W monografi Poczta Polska w 1944 roku ma nr 36/1. Znaczki na awersie z pozycji 3. i 8. oraz 5. i 10. w 30 - znaczkowym arkuszu drukowym. Na rewersie z pozycji 4. i 9. Odręczna data 16/XII/44. Poniemiecka nalepka polecenia R/ Bychawka/ über Lublin 2. Stempelek cenzury wojskowej typu 1 nr 162a. Stempel odbiorczy urzędu pocztowego Lublin 1 z wyróżnikiem g i datą 22 I 45-10 (okupacyjny, o średnicy Ø 24 – typ 173/1). Nieinspirowane przesyłki z użytkowego obiegu pocztowego z wykorzystaniem wielofrankatury 6 znaczków wydania „Wodzów” należą do największych rzadkości polskiej filatelistyki. Gwarancja L. SCHMUTZ. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1774

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"CHELM LUBELSKI 3 X 44" cds on Kosciuszko 50 gr. from lower sheet margin and cds alongside on cover to Lublin, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate MAK (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na liście wysłanym z Chełma Lubelskiego do Lublina. Datownik dwuobrączkowy "Chełm Lubelski A. 3 X 44". Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1775

Zustand

6

Katalog-Nr.341 a.o.

Ausruf800 €
Zuschlagunverkauft
"GARWOLIN 23.12.44" cds on Dabrowski 1 zt. with upper sheet margin and additional franking on reverse Memorial Grunwald 50 gr. on registered cover with German type registration label to Lublin, censor marks on reverse, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Znaczek z serii „Wodzowie” 1 zł z wizerunkiem Jana Henryka Dąbrowskiego – Fi 341 oraz znaczek wydania moskiewskiego Goznak 50 gr – Fi 343 na poleconym liście zamiejscowym z Garwolina do Lublina. Unieważnione adaptowanym, poniemieckim, dwuobrączkowym stemplem Garwolin bez wyróżnika, o średnicy Ø 28 mm i datą 23.12.44.-10. Ten typ stempla nie jest wymieniony w monografii Poczta Polska w 1944 roku. Poniemiecka nalepka polecenia blanco z nadrukowanym numerem 092 i odbitym jednowierszowym stemplem Garwolin. Stempelek cenzury wojskowej typu 1 z numerem cenzora 87. Powtórnie odbity na naklejonym fragmencie białej zalepki. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1776

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"Glogow" provisional mark, struck twice, on Traugutt 25gr. on hand made post card to Chelm Lubelski, slight vertical bend, signed PETRIUK BPP, certificate PIEKUT (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na przesyłce pocztowej w formie prowizorycznej, własnoręcznie wytworzonej z papieru pakowego kartki z Głogowa do Chełma Lubelskiego. Znaczek z pozycji 8. w 30 – znaczkowym arkuszu drukowym, unieważniony jednowierszowym, prowizorycznym stemplem GLOGOW o wymiarach 36 x9 mm w barwie szaroczarnej (typ 71/1 wg monografii Poczta Polska w 1994 roku). Stempelek cenzury wojskowej typu 1 z numerem cenzora 55. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1777

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf600 €
Zuschlag600 €
"Hyzne" (near Dynow) provisional frame mark on Kosciuszko 50 gr. from left sheet margin on slightly discoloured cover to Rzeszow. Rare provincial usage, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego z miejscowości Hyżne koło Dynowa do Rzeszowa. Stempel ramkowy "Hyżne" o charakterze miejscownika. Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej numer 175a. Prawa połowa awersu koperty przebarwiona, górne skrzydełko koperty rozerwane. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1778

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"JANOW PODLASKI 13 IX 44" on Kosciuszko 50 gr. and cds alongside on cover (some staining due to former adhesive surfaces) to Lublin, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate and certificate Wysocki (2020) Znaczek z serii „Wodzowie” 50 gr z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki na liście zamiejscowym z Janowa Podlaskiego do Lublina , unieważniony, podwójnie odbitym także poza znaczkiem, polskim przedwojennym datownikiem JANÓW PODLASKI o średnicy Ø 24 mm z wyróżnikiem *b* i datą 13IX 44 - 8 – typ stempla w monografii Poczta Polska w 1944 roku pod nr 103/1. Znaczek, pochodzący z ostatniej 30. pozycji w arkuszu drukowym, zaliczyć należy do odmiany barwnej „b”– zielonej (Fischer 2020 t. I - nr 340b). Słabszy stan zachowania. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1779

Zustand

6

Katalog-Nr.339 a.o.

Ausruf800 €
Zuschlagunverkauft
"JAROSLAW" provisional straight line on three singles Traugutt 25 gr. with upper sheet margins and additional franking on registered cover to Lwow, manuscript date "8/I 45" reverse with censorship mark, cover underpaid, signed Petriuk BPP and Piekut and certificate Maka (2020) Trzy znaczki z Trauguttem (Fi. 339) z górnymi marginesami + Fi.342 + Fi. 343 na liście poleconym wysłanym z Jarosławia do Lwowa. Stempel wierszowy "JAROSŁAW". Data nadania "8/I 45" dopisana ołówkiem. Stempel polecenia z dopisanym odręcznie numerem "320". Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej nr 180d. List opłacony niezgodnie z obowiązującą taryfą pocztową - brak adnotacji o dopłacie brakującej sumy przez adresata. Atest Z. MĄKA PZF (2020). Ciekawa destynacja listu - Lwów przed wojną należał do Polski, a po wojnie do Rosji. Czy w tej sytuacji we wrześniu 1944 roku list należy jeszcze traktować jako list krajowy, czy już jako list zagraniczny?  
Los-Nr.1780

Zustand

6

Katalog-Nr.339,341

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"JAROSLAW" provisional straight line on Traugutt 25gr. and Dabrowski 1 zt. on registered postcard (manuscript registration box with straight line JAROSLAW) dated 20.XII.1944 Turkowice, are very rarely seen straight line cancel of Jaroslaw, signed PETRIUK and PIEKUT with certificate (2001), certificate Wysocki (2020) Znaczek 25 gr z Trauguttem (Fi. 339) oraz 1 zł z Dąbrowskim (Fi. 341) na zamiejscowej poleconej kartce pocztowej (z wykorzystanej pookupacyjnej całostki GG Fi. Cp 9, z przekreślonymi odręcznie napisami niemieckimi) z Jarosławia do Turkowic. Łączny nominał 1,25 zł odpowiadał ówczesnej taryfie pocztowej za kartkę pocztową z usługą polecenia. Unieważnione prowizorycznym jednowierszowym stemplem JAROSŁAW o wymiarach 34 x 4 mm, w barwie czarnej (typ 107/3 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Prowizoryczny znak polecenia R/ 134 / z wkomponowanym stemplem miejsca nadania. Kartka została wypisana 20.XII.1944 roku. t. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1781

Zustand

Katalog-Nr.341

AusrufGebot
Zuschlag50 €
"KRASNIK LUBELSKI", rare type "1" cds on Dabrowski 1 zt., certificate Wysocki (2020)  Znaczek 1 zł wydania „Wodzowie” z wizerunkiem Jana Henryka Dąbrowskiego (Fi. 341). Znaczek wprowadzony do obiegu 8 września 1944 r. i według ówczesnej taryfy pocztowej służył jako jako dopłata za usługę polecenia przesyłki. Unieważniony poniemieckim, beztekstowym, okragłym datownikiem Kraśnik Lubelski z wyróżnikiem a, o średnicy Ø 28 mm (typ 148/1 wg monografii Poczta Polska w 1944 roku) z datą 11 IX 44. Pochodzi z 3. pola w 30 – znaczkowym arkuszu drukarskim. Odmiana „c”– ciemnoniebieskiej (Fischer 2020 - nr 341c).Atest i gwarancja M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1782

Zustand

6

Katalog-Nr.341 a.o.

Ausruf750 €
Zuschlagunverkauft
"Krasnystaw" on Dabrowski 1 zt. with additional franking Memorial Grunwald 50 gr. on registered cover (tear at top left and shortened at left) to Zwierzyniec nad Wieprzem, signed SCHMUTZ, PETRIUK BPP and PIEKUT (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Dąbrowskim (Fi. 341) + Fi. 343 na liście wysłanym z Krasnegostawu do Zwierzyńca nad Wieprzem jako przesyłka polecona. Datownik dwuobrączkowy z mostkiem "Krasnystaw c". Przedwojenny stempel polecenia "KRASNYSTAW" z dopisanym ręcznie numerem przesyłki "208". Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego koperta sprawia wrażenie przesyłki poleconej z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowana. W prawym dolnym rogu koperty także stempelek Eksperta "L. SCHMUTZ" i initials ołówkiem. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1783

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"Krasnystaw c 14 XI 44" cds on Kosciuszko 50 gr. on cover to Lublin, some gum disturbance, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and Maka certificate (2020) Znaczek z Dąbrowskim (Fi. 341) + Fi. 343 na liście wysłanym z Krasnegostawu do Zwierzyńca nad Wieprzem jako przesyłka polecona. Datownik dwuobrączkowy z mostkiem "Krasnystaw c". Przedwojenny stempel polecenia "KRASNYSTAW" z dopisanym ręcznie numerem przesyłki "208". Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego koperta sprawia wrażenie przesyłki poleconej z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowana. W prawym dolnym rogu koperty także stempelek Eksperta "L. SCHMUTZ" i initials ołówkiem. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1784

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"KRASNYSTAW 20.XI.44" cds on Kosciusko 50 gr. on cover to Lublin, signed PETRIUK BPP and PIEKU, certificate Wysocki (2020) Znaczek z serii „Wodzowie” 50 gr z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki na liście zamiejscowym z Kransegostawu do Lublina. Zastosowana opłata odpowiadała ówczesnej taryfie pocztowej za przesyłkę zwykłą do 20 g. Znaczek z pozycji 12. w 30 – znaczkowym arkuszu drukowym, unieważniony adaptowanym, pookupacyjnym, dwuobrączkowym stemplem Krasnystaw bez wyróżnika, o średnicy Ø 31 mm i datą 20 XI 44-12. Ten typ stempla w monografii Poczta Polska w 1944 roku oznaczony numerem 146/2. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1785

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"KRASNYSTAW 30 XI 44" cds on Kosciuszko 50 gr. on cover (slightly shortened at left) to Lublin, on reverse miltary censor mark, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Mak (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego z Krasnegostawu do Lublina. Datownik dwuobrączkowy z mostkiem "Krasnystaw c 30 XI 44". Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej numer 12a. Koperta zgięta około 4,5 cm od prawej krawędzi. Otwarta przez odcięcie pionowego paska o szerokości około 33 mm wzdłuż lewej krawędzi koperty. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1786

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"KRASNYSTAW 5.XII.44" cds on Kosciuszko 50 gr. on cover to Lublin, signed PETRIUK and PIEKU with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek z serii „Wodzowie” 50 gr z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki na liście zamiejscowym z Kransegostawu do Lublina. Zastosowana opłata odpowiadała ówczesnej taryfie pocztowej za przesyłkę zwykłą do 20 g. Znaczek z pozycji 14. w 30 – znaczkowym arkuszu drukowym, unieważniony adaptowanym, pookupacyjnym, dwuobrączkowym stemplem Krasnystaw bez wyróżnika, o średnicy Ø 31 mm i datą 5 XII 44-12. Ten typ stempla w monografii Poczta Polska w 1944 roku oznaczony numerem 146/2. Stosunkowo późne użycie znaczka z Wodzami. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1787

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf750 €
Zuschlagunverkauft
"KROSNO" single line provisional mark on two Traugutt 25 gr. (one from right sheet margin) on cover to Jaroslaw, signed PETRIUK BPP, SCHMUTZ, PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Dwa znaczki z Trauguttem (Fi. 339) na kopercie listuj wysłanego z Krosna do Jarosławia. Stempel wierszowy "Krosno" o charakterze miejscownika. Na rewersie listu stempel cenzury wojskowej numer 180. Wzdłuż górnej krawędzi koperty, szczególnie na rewersie, ciemne zacieki prawdopodobnie od kleju. Gwarancja "J.Z. PIEKUT", "PETRIUK BPP" oraz "L. SCHMUTZ" i initials ołówkiem. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1788

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf5.000 €
Zuschlagunverkauft
"Krosno" provisional straight line on Traugutt 25 gr. block of four and horizontal pair with upper sheet margin on reverse of registered cover to Sanoku with censor mark, framed registration mark "Krosno R No. 734 a" on front. Spectacular cover with this multiple franking, very fine condition, a key item for this collecting field. Signed PETRIUK BPP, L.SCHMUTZ, PIEKUT with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Sześć znaczków o nominale 25 gr z wizerunkiem Romualda Traugutta – Fi 339 na poleconym liscie zamiejscowym z Krosna do Sanoka. Łączny nominał 1,50 zł odpowiadał ówczesnej taryfie pocztowej za przesyłkę poleconą do 20 g. Znaczki z pozycji 2.,3.7.,8.,12. oraz 13. w 30 – znaczkowym arkuszu drukowym zostały unieważnione prowizorycznym jednowierszowym stemplem Krosno o wymiarach 20 x 4 mm (typ 150/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Stempelek cenzury wojskowej typu 1 z numerem cenzora 178. Prowizoryczny ramkowy znak polecenia R / Krosno / N˚ / 734 / a w barwie fioletowej. Jest to najwyższa wielofrankatura wśród wydania „Wodzów” na oryginalnej, nieinspirowanej korespondencji, znana z zaledwie kilku podobnych egzemplarzy. W konsekwencji atestowana całość należy do największych rzadkości polskiej filatelistyki powojennej. Bardzo dobry stan zachowania. L. SCHMUTZ. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1789

Zustand

6

Katalog-Nr.341 a.o.

Ausruf750 €
Zuschlagunverkauft
"KROSNO" provisional straight line on Dabrowski 1 zt. and additional franking Eagle 25 gr. on registered cover (manual registration mark in red crayon) to Debica, back flap damaged signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 25 gr z Trauguttem (Fi. 339) oraz dwa znaczki 25 gr wydania moskiewskiego Goznak (Fi. 342) na zamiejscowym liście poleconym z Krosna do Dębicy. Znaczek z pozycji 14.w 30 – znaczkowym arkuszu drukowym unieważniony, podobnie jak dwa pozostałe znaczki, prowizorycznym jednowierszowym stemplem Krosno o wymiarach 20 x 4 mm (typ 150/1 wg monografii „Poczta Polska w 1944 roku”). Prowizoryczny ramkowy znak polecenia R / Krosno / 14. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1790

Zustand

6

Katalog-Nr.340

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"KROSNO" single line provisional mark struck twice on Kosciuszko 50 gr. on cover (two missing back flaps) to Sandomierz and resent to Tarnobrzeg on August 17, 1945 (Sandomierz 17.8. double ring on inside), signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2000) and certificate Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) na kopercie listu wysłanego z Krosna do Sandomierza. Stempel wierszowy "Krosno" o charakterze miejscownika. Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego list sprawia wrażenie przesyłki z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowany. W Sandomierzu koperta została "przenicowana" i 17 sierpnia 1945 roku wysłana z Sandomierza do Tarnobrzegu. Datownik nadawczy typu lubelskiego Ol "Sandomierz" z wpisaną odręcznie zieloną kredką datą "17/8". Koperta bez górnego i lewego skrzydełka. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1791

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"KROSNO" single line provisional mark on Traugutt 25 gr. from top sheet margin on preprinted postcard (slight horizontal bend) containing date 19/8.44 adressed to Glawienka, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na kartce pocztowejj wysłanej z Krosna do miejscowości Gławienka. Stempel wierszowy "Krosno" o charakterze miejscownika. Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego kartka sprawia wrażenie przesyłki z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowana. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1792

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"Krosno" single line provisional mark without date on Traugutt 25 gr. on preprinted postcard (vertical fold) with text referring to "15.10.44" sent to Antoni, signed on stamp level LSCHMUTZ with certificate (2001) with certificate Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na kartce pocztowejj wysłanej z Krosna do miejscowości Jedlicze. Stempel wierszowy "Krosno" o charakterze miejscownika. Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego kartka sprawia wrażenie przesyłki z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowana. Kartka zgięta w połowie. Obok znaczka stempelek Eksperta "L. SCHMUTZ" oraz dopisana ołówkiem cyfra 6 i initials. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1793

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"KROSNO" one line provisional mark on Traugutt 25 gr. on locally sent preprinted postcard (with partial text referring to 15/10.44) with vertical fold, stamp signed LSCHMUTZ with certificate (1996) and certificate Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na kartce pocztowejj wysłanej z Krosna jako przesyłka miejscowa. Stempel wierszowy "Krosno" o charakterze miejscownika. Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego kartka sprawia wrażenie przesyłki z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowana. Kartka zgięta w połowie. Obok znaczka stempelek Eksperta "L. SCHMUTZ" oraz dopisana ołówkiem liczba 17 i initials. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1794

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf600 €
Zuschlagunverkauft
"KROSNO" provisional incomplete date stamp "15. XI. 194" straight line on Traugutt 25 gr. and additional franking of two single Memorial Grunwald 50gr. on registerd postcard German field post type to Hyzne, censor mark on front, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 25 gr z Trauguttem (Fi. 339) oraz dwa znaczki 50 gr wydania moskiewskiego Goznak (Fi. 343) na zamiejscowej poleconej kartce pocztowej z Krosna do Hyżnego. Znaczek z pozycji 3.w 30 – znaczkowym arkuszu drukowym został unieważniony, podobnie jak dwa pozostałe znaczki, datownikiem biurowym odbitym w barwie czarnej z datą 15. XI. 194(4). Na awersie odbity w barwie czarnej prowizoryczny ramkowy znak polecenia R / Krosno / N˚194 a także ciemnogranatowy stempelek cenzury wojskowej typu 1 nr 172. Do wytworzenia tej całości posłużyła poniemiecka kartka poczty polowej (Feldpostkarte). t. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1795

Zustand

5

Katalog-Nr.339

Ausruf80 €
Zuschlag120 €
"Kurow 9 IX 44." in manuscript on two singles Traugutt 25 gr. on piece, certificate Maka (2020) Dwa znaczki z Trauguttem (Fi. 339) na wycinku. Uieważnione odręcznym napisem "Kurów / 9 IX 44". Widoczne niewielkie zacieki kleju powyżej znaczków. Atest Z. MĄKA (2020)
Los-Nr.1796

Zustand

6

Katalog-Nr.340-41

Ausruf2.000 €
Zuschlagunverkauft
"Krynice/day 13/IX/44" in manuscript on Kosciuszko 50 gr. and Dabrowski 1 zt. on registered (manuscript registration mark) cover from Krynice near Tomaszów Lubelski to Lublin, manuscript 'censor' on front, a very rare usage from this small village, signed PETRIUK BPP, LSCHMUTZ and PIEKUT with certificate (2000) and certificate Maka (2020) Znaczek z Kościuszką (Fi. 340) i z Dąbrowskim (Fi. 341) na kopercie listuj poleconego, wysłanego z miejscowości Krynice koło Tomaszowa Lubelskiego do Lublina. Znaczki unieważnione odręcznym napisem atramentem "Krynice/dnia 13/IX/44" Odręczny znak polecenia z numerem przesyłki "4". Gwarancja "J.Z. PIEKUT", "PETRIUK BPP" oraz "L. SCHMUTZ" i initials ołówkiem. Atest Z. MĄKA PZF (2020). Znaczek nr kat. Fi. 341 z wyraźnie przesuniętym w prawo ząbkowaniem pionowym. Koperta ta jest pokazana w monografii "Poczta Polska w 1944 roku" na stronie 217.
Los-Nr.1797

Zustand

6

Katalog-Nr.340-41

Ausruf900 €
Zuschlagunverkauft
"Krzywda 3.XI.44" manuscript on Kosciuszko 50 gr. and Dabrowski 1 zt. from upper sheet margin on registered cover (German registration label) to Lublin, backside censor mark in red, two archival holes on left, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2000) and certificate Wysocki (2020) Dwa znaczki wydania „Wodzowie”: 50 gr z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki – Fi 340 oraz 1 zł z wizerunkiem Jana Henryka Dabrowskiego Fi 341 na zamiejscowym poleconym liście z miejscowości Krzywda do Lublina. Znaczki unieważnione prowizorycznie odręcznym napisem czarnym atramentem Krzywda oraz dwukrotnie naniesioną datą 3.XI.44. Poniemiecka nalepka znaku polecenia blanco z odręcznym napisem Krzywda/4. Na rewersie stempelek cenzury wojskowej typu 1 nr 169 w barwie różowoczerwonej. Atest M. WYSOCKI (2020)
Los-Nr.1798

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"POCZTA POLSKA LANCUT" double ring rubber mark on Traugutt 25 gr. on undated postcard from Lancut to Cieszyn Maly, military censorship mark alongside, signed PETRIUK BPP, PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na kartce korespondencyjnej wysłanej z Łańcuta do Cieszacina Małego. Stempel gumowy dwuobrączkowy "Poczta Polska Łańcut". Obok znaczka stempel cenzury wojskowej numer 176a. Kartka z nierówną lewą krawędzią. Atest Z. MĄKA PZF (2020)
Los-Nr.1799

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf400 €
Zuschlagunverkauft
"POCZTA POLSKA LANCUT" double ring on Traugutt 25 gr. on a postcard from a correspondence between two well-known Polish philatelists to Rzeszow dated 25 October 1944, signed PETRIUK BPP and PIEKUT with certificate (2001) and certificate Maka (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na kartce korespondencyjnej wysłanej 25 października 1944 z Łańcuta do Rzeszowa. Stempel gumowy dwuobrączkowy "Poczta Polska Łańcut". Przesyłka nie posiada stempla cenzury, co wówczas obowiązywało. Pomimo tego kartka sprawia wrażenie przesyłki z uzytkowego obiegu pocztowego i może być tak traktowana. Atest Z. MĄKA PZF (2020). (Mi. 380). Kartka o charakterze filatelistycznym - korespondencja między dwoma znanymi polskimi filatelistami. 

Seiten