Los-Nr. 1776

375th Auction

Zustand

6

Katalog-Nr.339

Ausruf500 €
Zuschlagunverkauft
"Glogow" provisional mark, struck twice, on Traugutt 25gr. on hand made post card to Chelm Lubelski, slight vertical bend, signed PETRIUK BPP, certificate PIEKUT (2001) and certificate Wysocki (2020) Znaczek z Trauguttem (Fi. 339) na przesyłce pocztowej w formie prowizorycznej, własnoręcznie wytworzonej z papieru pakowego kartki z Głogowa do Chełma Lubelskiego. Znaczek z pozycji 8. w 30 – znaczkowym arkuszu drukowym, unieważniony jednowierszowym, prowizorycznym stemplem GLOGOW o wymiarach 36 x9 mm w barwie szaroczarnej (typ 71/1 wg monografii Poczta Polska w 1994 roku). Stempelek cenzury wojskowej typu 1 z numerem cenzora 55. Atest M. WYSOCKI (2020)