Ask about this item

Lot 1764

"BELZYCE 8.9.44" cds on Traugutt 25 gr. on hand made postcard to Bialystok, signed PETRIUK BPP and L. SCHMUTZ, certificate PIEKUT (2002) and certificate Wysocki (2020) Znaczek 25 gr z Trauguttem (Fi. 339) na przesyłce pocztowej w formie prowizorycznej, własnoręcznie wytworzonej z papieru pakowego kartki z Bełżyc do Białegostoku. Znaczek unieważniony okupacyjnym adaptowanym dwuobrączkowym datownikiem Belzyce o średnicy Ø 28 mm z wyróżnikiem "a" i datą „8.9.44 -7”. To drugi dzień faktycznego obiegu tego wydania. Kartka, o bezsprzecznie obiegowym i użytkowym charakterze, opłacona została zgodnie z obowiązującą wówczas taryfą pocztową dla tego rodzaju przesyłek (25 gr w okresie 1.08.1944 – 31.12.1944). Na awersie kartki widnieje odbity w barwie czerwonej fragment stempelka cenzury wojskowej. Gwarancja L. Schmutz. Atest M. WYSOCKI (2020)