Los-Nr. 1779

375th Auction

Zustand

6

Katalog-Nr.339 a.o.

Ausruf800 €
Zuschlagunverkauft
"JAROSLAW" provisional straight line on three singles Traugutt 25 gr. with upper sheet margins and additional franking on registered cover to Lwow, manuscript date "8/I 45" reverse with censorship mark, cover underpaid, signed Petriuk BPP and Piekut and certificate Maka (2020) Trzy znaczki z Trauguttem (Fi. 339) z górnymi marginesami + Fi.342 + Fi. 343 na liście poleconym wysłanym z Jarosławia do Lwowa. Stempel wierszowy "JAROSŁAW". Data nadania "8/I 45" dopisana ołówkiem. Stempel polecenia z dopisanym odręcznie numerem "320". Na rewersie koperty stempel cenzury wojskowej nr 180d. List opłacony niezgodnie z obowiązującą taryfą pocztową - brak adnotacji o dopłacie brakującej sumy przez adresata. Atest Z. MĄKA PZF (2020). Ciekawa destynacja listu - Lwów przed wojną należał do Polski, a po wojnie do Rosji. Czy w tej sytuacji we wrześniu 1944 roku list należy jeszcze traktować jako list krajowy, czy już jako list zagraniczny?